Ακολουθήστε μας:

easy-HACCP

Home easy-HACCP

Η εφαρμογή easy-HACCP

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται σε ανάπτυξη και εφαρμογή πλήρους μελέτης HACCP, καθώς και σε εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού τους.
To easy-haccp είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή με σκοπό την κάλυψη νομοθετικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, σχετικά με την υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων.

Η εφαρμογή καλύπτει τη νομοθετική απαίτηση για εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

Μέσω του easy-haccp παρέχονται on-line:

01. Μελέτες HACCP

Εμπεριέχει διαδικασίες που διασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτή και η εφαρμογή του θεωρείται αυτονόητη σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, αποθήκευσης και πώλησης τροφίμων και ποτών.

02. Φάκελος Εκπαίδευσης

Η εφαρμογή καλύπτει τη νομοθετική απαίτηση για εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

03. Κάλυψη χημικών / μικροβιολογικών αναλύσεων από ιδιόκτητο χημικό εργαστήριο

Κάλυψη χημικών / μικροβιολογικών αναλύσεων από ιδιόκτητο χημικό εργαστήριο

ISO 22000:2005 & 9001:2008

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ εφαρμογής σχεδίου HACCP, συντάσσεται μελέτη ISO 22000:2005 (Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων) και εκδίδεται πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατόπιν ελέγχου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μελέτη HACCP δεν πιστοποιείται διαφορετικά, αφού αποτελεί νομική απαίτηση

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν πιστοποιητικο ISO 9001:2008 (Διαχείριση Ποιότητας), συντάσσεται αντίστοιχη μελέτη και εκδίδεται πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατόπιν ελέγχου.

about