Ακολουθήστε μας:

ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία)

Home ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία)

ISO 45001:2018

Το παραπάνω πρότυπο είναι σχετικό με την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία.  Πολύ χρήσιμο, ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα, όπου η ανάληψη έργων πολλές φορές το ζητάει ως προαπαιτούμενο.

 Αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν τους εργαζομένους και όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο ή μια δραστηριότητα επιχείρησης, καθώς και τους κινδύνους για την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης.

Όλοι οι διαγωνισμοί Δημοσίου, που είναι σχετικοί με τεχνικές εργασίες,  το ζητάνε ως απαραίτητο δικαιολογητικό, ενώ στις μέρες μας η ύπαρξη αυτού του πιστοποιητικού θεωρείται αυτονόητη για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τεχνικό τομέα.

Άμεση επικοινωνία