Ακολουθήστε μας:

ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

Home ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί τον  ‘θεμέλιο λίθο’  όλων των συστημάτων διαχείρισης.

Δίνει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση ποιότητας από όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, καθώς προσαρμόζεται στη λειτουργία διαφορετικών Οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητά τους.

Όλοι οι διαγωνισμοί Δημοσίου το ζητάνε ως δικαιολογητικό, ενώ στις μέρες μας η ύπαρξη αυτού του πιστοποιητικού θεωρείται αυτονόητη για επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν.

 Δίνει μόρια σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Άμεση επικοινωνία