Ακολουθήστε μας:

easy-HACCP

Home ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργάτες

Η ομάδα μας αποτελείται από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, που γνωρίζουν το αντικείμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των συστημάτων διαχείρισης.

• Τεχνολόγοι τροφίμων
• Κτηνίατροι
• Μηχανικοί
• Πάροχοι υγειονομικών υπηρεσιών
• Σύμβουλοι ΕΣΠΑ – διαγωνισμών Δημοσίου

Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, καθώς προτάσεις χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου, είναι τομείς όπου απαιτούνται μελέτες HACCP και ISO.

Αναλαμβάνουμε υπεργολαβικά για μελετητικά γραφεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, την πιστοποίηση πελατών τους και την έκδοση τεχνικών εκθέσεων-διαγραμμάτων ροής.