Ακολουθήστε μας:

ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Home ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

ISO 14001:2015

Aυτό το πρότυπο ISO είναι σχετικό με την Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ενώ καταγράφονται οι περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις της δράσης της.

Όλοι οι διαγωνισμοί Δημοσίου το ζητάνε ως δικαιολογητικό, ενώ το πιστοποιητικό αυτό δίνει και μόρια σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Άμεση επικοινωνία