Ακολουθήστε μας:

Πλήρης φάκελος HACCP

Home Τεχνική έκθεση – Διάγραμμα ροής

Τεχνική έκθεση – Διάγραμμα ροής

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2161, Β τεύχος, 23/06/2017, οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν μια ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ υπογεγραμμένα από επιστήμονα συναφούς αντικειμένου με τρόφιμα (π.χ. τεχνολόγο τροφίμων). Είναι ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ και η μη ύπαρξή της επιφέρει διοικητικές κυρώσεις-πρόστιμο.

Εμπειρία

Έχουμε εκπονήσει εκατοντάδες αντίστοιχες Τεχνικές εκθέσεις-Διαγράμματα ροής για επιχειρήσεις κάθε είδους σε όλη την Ελλάδα.

Άμεση επικοινωνία