Ακολουθήστε μας:

ISO 22301:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας)

Home ISO 22301:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας)

ISO 22301:2012

Ένα σύστημα διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας αναγνωρίζει και δίνει έμφαση στη σημασίαꓽ

-της κατανόησης των αναγκών ενός οργανισμού και της αναγκαιότητας για εγκατάσταση μιας πολιτικής επιχειρηματικής συνέχειας

-της εφαρμογής και λειτουργίας ελέγχων και διαδικασιών για να υπάρχει η ικανότητας σε έναν  οργανισμό να ανταπεξέλθει σε γεγονότα που δυσκολεύουν τη λειτουργία του

-της συνεχούς βελτίωσης βασιζόμενης σε αντικειμενικές μετρήσεις

Πρόκειται για μια πιστοποίηση που είναι απαραίτητη σε πολλά έργα, ιδιωτικά και δημόσια, ενώ αποτελεί και προϋπόθεση για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Άμεση επικοινωνία