Ακολουθήστε μας:

Πλήρης φάκελος HACCP

Home Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Τεχνική έκθεση – Διάγραμμα ροής

οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν μια ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

Μελέτη HACCP

Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

ISO 22000:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων)

Το πρότυπο ISO 22000:2018 δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασφάλειας τροφίμων.

Συστήματα GFSI (FSSC 22000, BRC, IFS)

Τα εν λόγω συστήματα αποτελούν την ‘οροφή’ στα πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

Το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί τον ‘θεμέλιο λίθο’ όλων των συστημάτων διαχείρισης.

ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Aυτό το πρότυπο ISO είναι σχετικό με την Διαχείριση Περιβάλλοντος.

ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία)

Το παραπάνω πρότυπο είναι σχετικό με την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία. Πολύ χρήσιμο, ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα, όπου η ανάληψη έργων πολλές φορές το ζητάει ως προαπαιτούμενο.

ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών)

Πρόκειται για ένα πρότυπο τεχνικής φύσεως, σχετικό με την ασφάλεια στη διαχείριση της πληροφορίας.

ISO 39001:2012

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης ασχολείται με το φλέγον ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας.

ISO 37001:2016

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. Το πρότυπο ISO 37001 έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς.

ISO 22301:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας)

Αναγνωρίζει και δίνει έμφαση στη σημασία: της κατανόησης των αναγκών ενός οργανισμού και της αναγκαιότητας για εγκατάσταση μιας πολιτικής επιχειρηματικής συνέχειας

Βράβευση GREEN KEY

Tο Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για τουριστικές μονάδες.

Μελέτη συμμόρφωσης GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR αφορά στην προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των μεμονομένων ατόμων.

Ψάχνετε σύμβουλο να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας;

Επικοινωνήστε άμεσα