Ακολουθήστε μας:

Μελέτη HACCP – Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

Home Μελέτη HACCP – Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

Άμεση επικοινωνία

  Η μελέτη HACCP αφορά στην ασφάλεια τροφίμων.

  Εμπεριέχει διαδικασίες που διασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτή και η εφαρμογή του θεωρείται αυτονόητη σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, αποθήκευσης και πώλησης τροφίμων και ποτών.

  Είναι νομική απαίτηση από τον κοινοτικό κανονισμό (ΕΕ) 852/2004 και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

  αναλυση επικινδυνότητας

  Πλεονεκτήματα

  Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της ύπαρξης μελέτης HACCP στην επιχείρηση, είναι η απαλλαγή από την ανάγκη πιστοποιημένης εκπαίδευσης των χειριστών τροφίμων στην ασφάλεια των τροφίμων. Σύμφωνα  με το ΦΕΚ 2616 Β, εκδ. 17-8-2007, η ύπαρξη μελέτης HACCP επιτρέπει την εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης τροφίμων, εφόσον υπάρχει διαδικασία, αντίστοιχο υλικό εκπαίδευσης και συμπληρωμένο αρχείο.

  ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ HACCP, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

  ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ‘B 2161, 23-6-2017) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 852/2004.

  ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

  (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΦΕΤ, ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,  ΦΕΚ ΄Β, 1616, 17-8-2007).

  ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP

  ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΑΠΟ ΤΟ EASY-HACCP, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.