Ακολουθήστε μας:

ISO 37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας)

Home ISO 37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας)

ISO 37001:2016

Το πρότυπο ISO 37001 έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς.

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Είναι μια πιστοποίηση που αποτελεί δικαιολογητικό σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων τεχνικής φύσης, ενώ η απαίτηση εφαρμογής του επεκτείνεται σε όλες τις δημόσιες προμήθειες, που ξεπερνούν ένα ορισμένο προϋπολογισμό.

Άμεση επικοινωνία