Ακολουθήστε μας:

Πως λειτουργεί

Home Πως λειτουργεί

Πως λειτουργεί

Τώρα μπορείτε με τρία απλά βήματα να λάβετε πλήρη φάκελο της μελέτης που σας ενδιαφέρει.

1. Επιλέγετε το κουμπί "Εκδήλωση ενδιαφέροντος" που ακολουθεί.

2. Θα λάβετε άμεσα μία λίστα στοιχείων

Θα λάβετε άμεσα μία λίστα στοιχείων που πρέπει να συμπληρώσετε, σχετικά με την επιχείρηση.

3. Καταβάλλετε το ποσό

Καταβάλλετε το ποσό που αντιστοιχεί στη ζητούμενη υπηρεσία, σε τραπεζικό λογαριασμό.

Λαμβάνετε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τον πλήρη φάκελο της μελέτης που ζητήσατε, προσαρμοσμένο στην επιχείρησή σας, μαζί με οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων.

Εφόσον ζητηθεί και συμφωνηθεί, αποστέλλουμε οδηγίες δειγματοληψίας νερού και τροφίμων, με σκοπό την αποστολή τους στο αναλυτικό εργαστήριό μας.